obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
+ Hlavná stránka
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
   - Triedy
     0.A
     0.B
     1.A
     2.A
     3.A
     4.A
     5.A
     6.A
     7.A
     8.A
     9.A
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
 
7.A
 
Mgr. Iveta Dragulová 
 
Horváthová Sára 
Keszegh Róbert 
Antalová Karolína 
Cserepkaiová Barbora 
Danielová Erika 
Domsi Kristián 
Forróová Sára 
Fuleová Jaroslava 
Hucalová Kristína 
Ištok Jozef 
Nasarik Milan 
Ondrejková Kristína 
Rigová Alexandra 
Szirtl Martin 
Taschner Kristián 
Žilineková Mária 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web