obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
Základná škola 
Biskupická 21 
821 06 Bratislava 
tel.: 02/456 44 714 
        02/456 44 715 
tel./fax.: 02/ 456 44 713
školská jedáleň: 02 452 48 675 
IČO: 31748201 
DIČ: 2020918900 
  
img_8919.jpg
modraskola.jpgolompiada.jpg

Zápis žiakov do 0. a 1. ročníka na školský rok 2017/2018
sa uskutoční v dňoch:

21.4.2017 od 14:00 - 18:00 hod
22.4 2017 od 08:00 - 12:00 hod


Čo všetko ponúkame v našej škole:
 • nultý ročník
 • prácu s počítačmi
 • výučbu nemeckého a anglického jazyka
 • bezbariérový prístup
 • asistenta učiteľa
 • školského psychológa
 • špeciálneho pedagóga
 • multikultúrnu výchovu
 • záujmové krúžky
 • školský klub detí
 • stravovanie v jedálni
 • webovú stránku
 •  internetovú žiacku knižku
 • škola je monitorovaná kamerovým systémom(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web