obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   - Rok 2014
     Výzvy
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   + Triedy
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
  Nultý ročník 
Máte dieťa s odloženou školskou dochádzkou? 
 
Základná škola Biskupická 21, 821 06 Bratislava ponúka umiestnenie Vášho dieťaťa  
do nultého ročníka v školskom roku 2012/2013! 
  
Podmienky pre zaradenie do nultého ročníka: 
  • Dieťa k 1. septembru dosiahne fyzický vek šesť rokov.
  • K zaradeniu do nultého ročníka je potrebné odborné psychologické vyšetrenie /vyšetrenie školskej zrelosti po zápise do 1.ročníka/.
  • Nultý ročník môže navštevovať dieťa len jeden školský rok.
  • Nultý ročník navštevuje dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 
Hlavné ciele: 
  • Nultý ročník všestranne pripraví deti pre vstup do prvého ročníka /základy matematických predstáv, rozvíjanie komunikačných schopností, grafomotorických zručností, manuálnych a pohybových schopností/
  • Nultý ročník poskytne počiatočné základy prvého ročníka.
  • Po absolvovaní nultého ročníka sa deti začlenia do výchovno-vzdelávacieho procesu prvého ročníka a minimalizujú sa ťažkosti pri osvojovaní učiva.
  
Organizácia práce v nultom ročníku: 
  • V nultom ročníku vyučuje pedagóg s kvalifikáciou pre prvý stupeň.
  • Pedagóg organizuje výchovno-vzdelávací proces v blokoch alebo vyučovacích hodinách a pracuje s deťmi na základe ich špecifických schopností.
  • Žiaci pracujú v skupine 8 až 12 rovnocenných detí a po dennej činnosti odchádzajú domov alebo môžu byť zaradení do činnosti školského klubu.
  Pomôcky do 0. ročníka 
1.         Aktovka – na chrbát + vrecko s prezúvkami 
2.         a/ Slovníček č. 644 
b/ Veľký čistý zošit 
c/ Farebný papier + 30 výkresov formát A4 
3.         Peračník – 2 ceruzky č.2, strúhadlo, pravítko, farbičky,  guma 
4.         Vrecko na výtvarnú výchovu – vodové farby, plochý štetec č.14, nožnice, voskovky, plastelína, lepidlo, igelitový obrus, noviny, pohár z octovej fľaše, plášť ( zo starej pánskej košele ) 
5.         Vrecko na telesnú výchovu – cvičky/tenisky s bielou podrážkou, tričko(biele), trenírky/tepláky, biele ponožky 
6.         Hygienické vrecko - WC papier, mydlo, uterák s uškom 
7.          Malý plátený obrúsok na desiatu + pitie len v umelohmotnej fľaši 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web