obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   - Rok 2014
     Výzvy
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   - Triedy
     0.A
     0.B
     1.A
     2.A
     3.A
     4.A
     5.A
     6.A
     7.A
     8.A
     9.A
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteža
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
 
4.A
 
Mgr. Daniela Kališová 
 
Šimová Lenka 
Banyáková Katarína 
Danihelová Natália 
Daniš Mário 
Danišová Zuzana 
Forróová Bibiana 
Horská Vanessa 
Keszegh Dušan 
Kolman Marián 
Lesková Mária 
Mesároš Viliam 
Palka Damian 
Pitelka Erik 
Rástočný Cyril Richard 
Rigo Kevin Milan 
Rigo Nikolas 
Starčeková Denisa 
Szabó Ladislav 
Vachálková Nikol 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web