obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
+ Hlavná stránka
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
   - Triedy
     0.A
     0.B
     1.A
     2.A
     3.A
     4.A
     5.A
     6.A
     7.A
     8.A
     9.A
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
 
6.A
 
Ing. Tatiana Spišáková 
 
Antal Samuel Filip 
Danielová Klaudia 
Danišová Helena 
Danišová Zuzana 
Dominko Denis 
Geršičová Eva 
Gorej Alexander 
Gutleber Patrik 
Keszegh Michal 
Keszeghová Katarína 
Masaryk Tomáš 
Mesároš Juraj 
Néma Adrián 
Palková Viktória 
Rigo Michal 
Rigo Mikuláš 
Sidó Oskár 
Šimková Michaela 
Vacula Ján 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web