obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   - Rok 2014
     Výzvy
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   - Triedy
     0.A
     0.B
     1.A
     2.A
     3.A
     4.A
     5.A
     6.A
     7.A
     8.A
     9.A
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
Takto vyzerá naša škola a jej učebne... 
skola2002.jpgskola013.jpgimg_9103.jpg
vstup do školy
chodba
plošina pre vozíčkárov
skola2004.jpgskola2006.jpgskola2008.jpg
počítačová učebňa
učebňa špec. ped., psych. a vých. poradcu
učebňa nemeckého jazyka
skola2026.jpgskola2010.jpgskola2021.jpg
bufet
učebňa matematiky a fyziky
jedáleň
skola(12).jpgskola(7).jpgskola2013.jpg
učebňa chémie
herňa
učebňa etickej výchovy
skola2018.jpgskola2019.jpgskola2023.jpg
telocvičňa
kuchynka
ihrisko
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web