obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   - Rok 2014
     Výzvy
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   + Triedy
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
školský rok 2015/2016    
     
Krúžok Vedúci Čas konania
Čo dokážeš Ing. Zuzana Kudličková utorok 12,45,00-14,45
Fantastika Mgr. Júlia Opálková streda, 14,00 - 16,00
Flórbal 1 Mgr. Daniela Kališová streda 13,45-14,45
Flórbal 2 Mgr. Daniela Kališová streda, 14,45 - 15,45
Kozmetický Mgr. Jana Sloveňáková streda 14,00-16,00
MAT pre 9. ročník Mgr. Daniela Roháčková utorok 14,15--16,15
Ruský jazyk Ing. Tatiana Spišáková pondelok 14,00-16,00
SJL pre 9. ročník Mgr. Iveta Dragulová pondelok14,15--16,15
Šikovné ruky Ing. Mária Kudličková pondelok, 12,45-14,45
Šikovníček Mgr. Martina Šidlová utorok 14,00-16,00
Športový Mgr. Ľubica Janečeková streda 14,00-16,00
Tanečný Mgr. Silvia Galyasová štvrtok 14,00-16,00
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web