obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   - Rok 2014
     Výzvy
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   + Triedy
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
Vedenie školy 
 
riaditeľka školy   
   
Mgr. Iveta Horváthová  
 
zástupkyňa školy 
 
Mgr. Želmíra Urminská   
ih.jpgzelka.jpg
zsbiskupicka@gmail.com
zelmira.urminska@gmail.com  
 
 
 
 
tajomníčka školy 
 
Monika Turi Nagyová   
skola2029.jpg
monaturi@gmail.com  
 
Triedni učitelia    
 
Ing. Mária Kudličková 
 
Mgr. Jana Sloveňáková 
 
Ing. Zuzana Kudličková 
20150902_082659(1).jpg123123001.jpgmumo014.jpg
 
 
 
Mgr. Daniela Roháčková
Mgr. Daniela Kališová 
Mgr. Martina Šidlová 
tekvice(7).jpgtekvice(6).jpgmsidlova1.jpg
daniela.rohackova@gmail.com
danka.kalisova@zoznam.sk
sidlova.martina@gmail.com 
Ing. Tatiana Spišáková  
Mgr. Iveta Dragulová  
Mgr. Júlia Opálková  
skola045.jpgimg_8919.jpgj.jpg
spisakova.t@zoznam.sk
iveta.dragulova@gmail.com
 
 
 
jullys18@gmail.com
Mgr. Tatiana Uhrecká
skola044.jpg
tatiana.uhrecka@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Netriedni učitelia   
  
 
   
Mgr. Silvia Galyasová

asistentka učiteľa

  vychovávateľka v ŠKD

Mgr. Silvia Galyasová
 
 Mgr. Martin Šafárik
 
 
náboženská výchova  
  
0001.gif0001.gif0001.gif

 

Školská špeciálna pedagogička
  
 
PhDr. Barbora Šimková
Mgr. Kristína Skočíková
 
  
  
Koordinátorka drogovej prevencie   
Mgr. Daniela Roháčková   
  
  
Výchovný poradca   
PhDr. Barbora Šimková  
  
  
  
Správni zamestnanci    
  
Personálne a mzdové oddelenie   
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyi  
  
Školník   
Róbert Špalek   
  
  
Upratovanie   
Rozália Gašparová   
Vilma Volentičová   
Božena Špaleková   
  
  
Školská jedáleň   
Vedúca jedálne   
Iveta Straková   
  
  
Kuchárky   
Rozália Adamecká   
Anna Rigová   
Vilma Volentičová   
   
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web